gingiusuckhoe.com

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
chúc các bạn 1 ngày an lạc !
Đến với đạo phật là chúng ta đang đi tìm con đường giải thoát !muốn thoát khổ chúng ta phải hành theo những lời đức phật dậy !luôn tu sửa thân tâm trau rồi đạo đức ! Tạo nhiều phước đức và công đức !
Tu là ban vui cứu khổ cho người và cho ta !ta hạnh phúc an lạc và người cũng vậy !
Ta giác ngộ giải thoát !thì người cũng như ta giúp người người an lạc! mà ta phiền não là không được !
Tu là không phải buông bỏ công việc gia đình !trách nhiệm !mà hãy buông bỏ phiền não !buông những gì làm ta khổ ta đau !
Có như vậy thì ta mới an lạc !
Dù làm gì khó khăn hay thuận lợi !hãy để tâm thanh tịnh !làm thiện cũng trong thanh tịnh! làm phước cũng hoan hỉ thanh tịnh!
và hãy nhớ niệm Phật sẽ làm tâm ta giác ngộ !để giải quyết mọi khó khăn! và làm tâm ta lắng xuống khi phiền não thị phi đưa đến!
Không ghét bỏ ai! thương yêu mọi loài !kể cả sinh vật nhỏ bé nhất !khi ta tập thương lòng từ bi !với loài vật thì đến con người ta sẽ thương nhau nhiều hơn !
Chỉ một câu nói cũng làm người giác ngộ !và một câu nói cũng làm người mê! hãy cân nhắc trong từng câu nói !nói sao cho người khác ngộ chứ đừng mê! Hãy giúp nhau cùng hướng về đạo phật ! Vì chỉ có đạo phật giúp ta có trí tuệ giác ngộ và sự giải thoát !
Xin hãy thường niệm !
Nam mô a di đà phật !!!
25/05/2019
10 bình luận:
Di Tâm
25-05-2019, 11:47:37
Nam mô a di đà Phật ❣
Người Đứng Vững
25-05-2019, 11:47:37
Nam Mô A Di Đà Phật
Lieu Vo
26-05-2019, 04:21:11
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Chau Hong
26-05-2019, 04:21:11
Nam mô a di đa phât
Nguyen van Dao
28-05-2019, 04:16:26
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Minh Phượng
28-05-2019, 04:16:26
Nam mô a di đà phật
Huyen Hoan
29-05-2019, 04:16:42
Nam mô A Di Đà Phật
Mr-Ngô Quyền
29-05-2019, 04:16:42
Nam mô a di đà phật
An Lành
30-05-2019, 04:17:54
Nam mô a di đà phật
Nguyễn Thanh Vũ
30-05-2019, 04:17:54
Nam mô a Di Đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *