gingiusuckhoe.com

Khó khăn và hướng tháo gỡ

Các phương tiện trên cần thiết nhưng khó được cấp trong thời gian ngắn. Để giải quyết, có nơi mượn đầu máy video để chiếu tại nhà dân, có nơi tự sản xuất tài liệu cho phù hợp tình hình địa phương
Qua Hội nghị Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe (GDSK) tuyến y tế cơ sở thành phố cơ sở thành phố Hồ Chí Minh lần 1 (18/11/99) và khóa tập huấn giáo dục sức khỏe (6 – 9/12/99).
Một số khó khăn trong hoạt động giáo dục sức khỏe ở tuyến cơ sở đã được nêu ra, và chính tuyến cơ sở đã gợi ý một số hướng tháo gỡ khá lý thú cho các khó khăn.
1. Nhân sự:
Nhân sự dành cho giáo dục sức khỏe còn mỏng, và thường hay kiêm nhiệm. Điều này tạo không ít khó khăn cho công tác giáo dục sức khỏe. Thực tế cho thấy, các nơi tập trung lực lượng giáo dục sức khỏe đông là nhờ biết huy động nhân lực từ nhiều chương trình khác nhau (dinh dưỡng, răng miệng, kế hoạch gia đình…); mặc khác, mạng lưới nhân viên sức khỏe cộng đồng cũng là yếu tố thuận lợi giúp giáo dục sức khỏe đến tận người dân.
Khi có nhân sự, điều quan trọng là tập huấn kỹ năng giáo dục sức khỏe để công tác đạt hiệu quả tốt.
2. Kỹ năng
Theo ý kiến của tuyến cơ sở, chúng tôi nhận thấy để giáo dục sức khỏe tốt cần có:
a. Kỹ năng truyền thông:
Truyền thông sao cho thu hút, hấp dẫn, chính xác, đầy đủ thông tin là một kỹ năng cần được tập huấn và tự rèn luyện. Tuyến cơ sở thường cho rằng mình thiếu kỹ năng này nhưng trong quá trình tập huấn, chúng tôi nhận thấy ai cũng có những kinh nghiệm giáo dục sức khỏe khá phong phú, nhưng điều quan trọng là biết cách vận dụng kinh nghiệm của mình một cách nhuần nhuyễn trong từng chương trình cụ thể. Mặt khác, biết rõ tác động của các kỹ năng (kỹ năng nói, lắng nghe hỏi…) và tin tưởng vào đối tượng cũng góp phần tăng tính hiệu quả của truyền thông.
b. Kỹ năng tổ chức:
Tuyến cơ sở có nêu vấn đề là đi giáo dục sức khỏe dễ gặp tình trạng địa phương cử toàn “chuyên viên nghe”, tức những người chuyên đi họp chứ không đúng đối tượng cần giáo dục sức khỏe. Để giải quyết vấn đề này, có nơi đã đến tận khu phố, tổ dân phố để truyền thông. Qua tập huấn, tuyến cơ sở còn nêu các kinh nghiệm khác như tìm đúng người “đầu mối” để mời được đúng đối tượng như muốn mời phụ nữ thì nhờ Hội Phụ nữ, mời thanh niên thì liên hệ với Đoàn Thanh niên…
c. Kỹ năng thuyết phục:
Khi làm giáo dục sức khỏe, vấn đề thường gặp là thiếu kinh phí, vì thật ra công tác giáo dục sức khỏe chỉ là một phần trong danh mục rất đa dạng phức tạp tại địa phương hay trung tâm y tế. Muốn có được sự hỗ trợ kinh phí, từ cơ quan chủ quản hay ban ngành đoàn thể, người giáo dục sức khỏe cần chứng minh được tính cần thiết và hiệu quả của giáo dục sức khỏe. Các nơi huy động được kinh phí còn có kinh nghiệm: làm trước đã, mọi người thấy rõ hiệu quả của việc làm sẽ sẵn sàng hỗ trợ thêm.
3. Phương tiện:
Các quận huyện đều mong muốn có trang thiết bị truyền thông như tài liệu, phim, máy chiếu slide… để hỗ trợ cho giáo dục sức khỏe. Các phương tiện trên cần thiết nhưng khó được cấp trong thời gian ngắn. Để giải quyết, có nơi mượn đầu máy video để chiếu tại nhà dân, có nơi tự sản xuất tài liệu cho phù hợp tình hình địa phương. Các phương tiện giáo dục sức khỏe không nhất thiết phải có kỹ thuật cao mà có thể tự sáng tạo như dùng tranh ảnh, bảng chữ, kể chuyện, biểu diễn… Điều quan trọng là biết cách sử dụng phương tiện để đạt hiệu quả cao.
13/06/2016 , Trân Châu - Báo Sức khỏe Thành Phố Hồ Chí Minh – Số 54 (12/99)

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *