gingiusuckhoe.com

GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM Này Thiện tri thức Ma ha Bát nhã Ba la mật là tiếng Phạn Trung Hoa dịc

GIÁO HUẤN CỦA SƯ ÔNG TRÚC LÂM
Này Thiện tri thức, Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Trí Tuệ Đến Bờ Kia, nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng.
Đại Trí Tuệ Đến Bờ Kia hay có chỗ cũng dịch là Trí tuệ cứu kính viên mãn, trí tuệ đó phải nơi tâm mình phát ra, phải ngộ lấy, chớ không phải tụng suông ngoài miệng, nếu cứ cho tụng suông là đủ, là chúng ta không hiểu được trí tuệ này, vì trí tuệ này là trí tuệ của mình nên cần phải hành ở tâm chớ không phải tụng ở miệng.
Miệng tụng mà tâm chẳng hành như huyễn như hóa, như sương, như điện. Miệng niệm tâm hành ắt tâm và miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, lìa tánh không riêng có Phật.
Câu này nhiều người dễ hiểu lầm. Lục Tổ dạy: “Miệng tụng mà tâm chẳng hành như huyễn, như hóa, như sương, như điện v.v...” Ý Ngài như thế nào ? Có phải tụng kinh Bát-nhã thấy các pháp như mộng, như huyễn, như sương v.v... phải không ? Hay là nghĩa như thế nào ? Đoạn này ý Ngài bảo: Chúng ta chỉ tụng suông ở miệng thì việc đó chợt qua rồi mất cũng như huyễn, như hóa, như sương, như điện chớp chớ không có thật. Nếu chỉ tụng suông, khi tụng thì còn nói Bát-nhã, dừng tụng thì Bát-nhã mất, cũng như sương mù, điện chớp, chợt thấy rồi mất, không có thật. Thế nên chủ yếu Ngài khuyên chúng ta miệng tụng tâm phải hành, như thế tâm miệng tương ưng, tâm và miệng hợp nhau tự nhiên chúng ta sẽ thấy được Phật tánh, chính bản tánh ấy là Phật, lìa bản tánh ra không còn có Phật nào khác.
*** Trích ( KINH PHÁP BẢO ĐÀN - DỊCH & GIẢNG ) - thuongchieu.net
10/08/2019
12 bình luận:
Bình An
10-08-2019, 05:27:05
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Hoa Bất Tử
10-08-2019, 05:27:05
A di da phat
Thanh Thao An Binh
11-08-2019, 05:27:01
Con nhớ Sư Ông đến vô ngần Ước gì con mãi được ở gần Ân Sư dạy bảo âm thầm trao tâm Con Nguyện từ nay thoát mê lầm Sân si hờn giận quyết dần bỏ qua Cảm ơn Phật Tổ Thích Ca Cho con đảnh lễ vị Cha cõi trầnCảm ơn Chư Tổ ngàn lần Cho con đủ phước đủ phần về đâyNam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ?
Chân Huệ Phúc
11-08-2019, 05:27:01
Nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni
Hoa Tam Nguyen
12-08-2019, 05:27:00
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Nguyễn Thị Khuyên
12-08-2019, 05:27:00
NAm MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Dung Mai
13-08-2019, 05:27:00
NAM MÔ QUY Y TĂNG
Hoàng Nguyệt
13-08-2019, 05:27:00
Nam mô a Di Đà Phật
Nguyễn Minh Cận
14-08-2019, 05:26:59
Nam mô a di da phât.
Diệu Duyên
14-08-2019, 05:26:59
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Dung Lê
15-08-2019, 05:26:58
Adidaphat Adidaphat Adidaphat
Từ Thanh
15-08-2019, 05:26:58
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ? ? ?

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *