gingiusuckhoe.com

Đức Phật Gautama nói Với một chiếc bình rỗng có đậy chiếc nắp thật đẹp hay không đậy nắp thì nó vẫn

Đức Phật Gautama nói...
"Với một chiếc bình rỗng, có đậy chiếc nắp thật đẹp hay không đậy nắp, thì nó vẫn rỗng.
Với một chiếc bình đầy, có đậy nắp hay không đậy nắp, thì nó vẫn đầy.
Không nên đứng tại vị trí của mình để phán xét người khác, sẽ đưa đến những tổn thương.
Có những cơn sấm khan, rung chuyển cả góc trời nhưng lại chẳng mang mưa đến.
Trong cuộc sống, có nhiều thứ thấy vậy, hay nghe vậy, mà không phải vậy..."
Thấy vậy, mà không phải vậy!
Nghe vậy, mà không phải vậy!
Trong cuộc sống, thứ đánh lừa người ta nhiều nhất và dai dẳng nhất, những điều:
"Chính mắt tôi thấy!"
Hay:
"Chính tai tôi nghe!"
Thật ra...
Nhiều khi...
Những gì chúng ta nhìn thấy, hay nghe thấy... Là những gì người đời cố tình giăng ra, để chúng ta nhìn thấy, nghe thấy.
Và nhiều khi...
Chúng ta nhìn thấy như vậy, hay nghe thấy như vậy... Là do bản thân mình không thể nhìn thấy được xa hơn, nghe thấy được xa hơn!"
? Kiểu như :"Chị nghe bạn chị nói em nói chị thế này thế kia"
Hoặc :"Anh nghe người ta nói em thấy này thế kia! "
Hoặc, rất nhiều điều chúng ta "nghe thấy", nhìn thấy"
?
#VôThường
See Translation
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *