gingiusuckhoe.com

Cuộc đời công bằng lắm Nếu ông trời không để bạn gặp KHÓ KHĂN thì làm sao bạn có thể nhìn thấu được

Cuộc đời công bằng lắm!
Nếu ông trời không để bạn gặp KHÓ KHĂN, thì làm sao bạn có thể nhìn thấu được lòng người.
Nếu ông trời không để bạn THẤT BẠI, thì làm sao bạn biết được người bên cạnh bạn là thật hay giả.
Nếu ông trời không để bạn PHẢI CÔ ĐỘC, thì làm sao bạn biết tự suy ngẫm lại ? và nếu ông trời không để bạn gặp được QUÂN TỬ và TIỂU NHÂN, thì làm sao bạn có thể đề cao cảnh giác ? ông trời công bằng với mọi người, có người khiến bạn khóc thì nhất định có người làm bạn cười. ?
09/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *