gingiusuckhoe.com

CỤM TỪ TIẾNG HÁN NÀO NGHĨA TƯƠNG TỰ NHƯ MỤC HẠ VÔ NHÂN

CỤM TỪ TIẾNG HÁN NÀO NGHĨA TƯƠNG TỰ NHƯ "MỤC HẠ VÔ NHÂN"?
(Giải thích giùm bạn)
Hỏi:
Ta thường dùng cụm từ "mục hạ vô nhân" để chỉ những ai hay có thái độ xem khinh người khác. Nhờ cho biết cụm từ tiếng Hán khác cũng có nghĩa như thế.
Đáp:
Ấy là cụm từ "tả cố hữu phán bàng nhược vô nhân", chữ Hán viết là 左 顧 右 盼 旁 若 無 人, dịch là "ngó trái, liếc phải mà như không thấy người nào". Câu đó giống câu "mục hạ vô nhân" (目 下 無 人) "dưới mắt không có ai" vậy bạn.
26-5-2018
Phan Nam Sinh.
03/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *