gingiusuckhoe.com

Chân lý đã đúng với thực tế cái gì qua thì cho nó qua đừng nhắc lại làm người phải thoáng phải luôn

Chân lý đã đúng với thực tế , cái gì qua thì cho nó qua đừng nhắc lại , làm người phải thoáng , phải luôn coi như bị mất cái ví , đứng có rờ rờ vào cái bị mà cho người khác trả rồi mới rút ví ra , ăn chơi người đường thì bỏ qua hết tại chỗ đừng đem nói ra , đàn ông đừng nên nhỏ mọn , con gái nó ghét nó khinh , cảm được chụp hình lúc ăn chơi , trước khi phá nhà họ thì nên coi lại nhà mình trước .
15/03/2019
1 bình luận:
Hô Giang
15-03-2019, 02:24:36
Chuyện j vay a

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *