gingiusuckhoe.com

Bài viết 03/2016

Trước khi bắt đầu, bạn phải giới thiệu sơ bộ về nội dung phim, mục tiêu của buổi Giáo dục Sức khỏe. Bạn yêu cầu đối tượng chú ý những vấn đề gì. Nói trước độ dài của phim và nơi nào sản xuất, nếu có vấn đề gì về mặt văn hóa xa lạ với cộng đồng của bạn thì cần đả thông trước.
Ngoài số chủ động hút thuốc vừa kể, số lớn trẻ bị hít phải khói thuốc do người lớn hút trong nhà, tại trường học, tại các nơi công cộng như: nhà hàng, rạp hát, trên xe v.v…